Language: polski
  • 1
  • 2
  • 3

Kultura pod zaborem

Poznań Stary Rynek

 

Poznań 1945  na fotografiach  Zbigniewa Zielonackiego

Pruski Garnizon Wojskowy w Poznaniu

Plac Wolności w Poznaniu

Kontakt
Pocztówki Poznań Lech Konpiński 2014.