Language: polski
  • 1
  • 2
  • 3

Kolekcja pocztówek Lecha Konopińskiego: STARY POZNAŃ

       Moje miasto rodzinne zmienia się w oczach, ale ja zachowałem w wiernej pamięci obrazy Poznania z lat dzieciństwa.

     W okresie okupacji poszukiwałem barwnych i szarych widokówek, przypominających mi ulice, place, budowle i mieszkańców nadwarciańskiego grodu. Skromny albumik z kartkami nosiłem na piersiach podczas Powstania Sierpniowego w Warszawie i w czasie pobytu w obozach niemieckich.

      Nowoczesne miasto potrzebne jest nowym pokoleniom. Starzy poznaniacy będą zawsze nosić w sercach najwcześniejsze obrazy stolicy Wielkopolski ? kolebki naszej Ojczyzny.

Kontakt
Pocztówki Poznań Lech Konpiński 2014.